درباره ما
دوستان
آخرين مطالب
صفحات
امكانات جانبي
 
پایگاه جدید فیزیک یار :: ۱۳٩٢/٥/٤
اطلاعیه :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
مجموعه سوالات پنج فصل اول فیزیک اول متوسطه :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
راهنمای دانلود فایل :: ۱۳٩۱/٦/۱٩
شروعی دوباره ... :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
تحلیل آزمون هماهنگ فیزیک :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
امتحانات خرداد ماه :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
جزوه آموزشی مبحث سینماتیک :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
اطلاعیه فیزیک یار :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
مجموعه سوالات هماهنگ کشوری رشته تجربی :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
جزوه آموزشی مبحث دینامیک :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
مجموعه سوالات هماهنگ کشوری رشته ریاضی فیزیک :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
جزوه آموزشی حرکت دایره ای :: ۱۳٩۱/٢/٥
برنامه امتحانات نهایی :: ۱۳٩۱/٢/٥
جزوه آموزشی مبحث دماسنج :: ۱۳٩۱/٢/۳
اطلاعیه مهم :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
هدیه نوروزی فیزیک یار :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
نمونه سوال فیزیک اول متوسطه :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
آموزش فصل چهار فیزیک 1 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
مجموعه سوالات آزمون سراسری :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
آخرین بارم بندی دروس فیزیک :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
آزمون فصل چهار فیزیک اول متوسطه :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
آزمون از سه فصل اول فیزیک 2 :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
آزمون فیزیک 2 کلیه رشته ها :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
آزمون فیزیک اول متوسطه :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
مجموعه سوالات امتحانات نهایی :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
آزمون فیزیک 2 پیش دانشگاهی سری دوم :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
آزمون فیزیک 2 پیش دانشگاهی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
نمونه سوالات فیزیک دوم متوسطه :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
نمونه سوال امتحانی فیزیک سوم متوسطه :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
نمونه سوالات فیزیک اول متوسطه :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
سوالات فیزیک اول دبیرستان :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
فیزیک پیش دانشگاهی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
دو سری نمونه سوال از فیزیک 1 و آزمایشگاه :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
مجموعه سوالات تشریحی فیزیک چهارم متوسطه :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
خلاصه فیزیک دوم متوسطه :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
سوالات چهار گزینه ای فیزیک پیش :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
آموزش کامل فیزیک سوم متوسطه :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
پاورپوینت آموزشی فیزیک 1 -فصل اول :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
نمونه سوال فیزیک دوم متوسطه :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
پشتیبانی فیزیک یار :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
راه اندازی دوباره ... :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
سوالات فیزیک پیش دانشگاهی 1 و 2 :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
آزمون فیزیک 1 پیش دانشگاهی :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
جزوه آموزشی فصل سوم فیزیک 1 :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
جزوه آموزشی فصل چهارم فیزیک 1 :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
نمونه سوال فیزیک اول متوسطه :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
آموزش فصل اول فیزیک دوم دبیرستان :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
مجموعه سوالات تستی فیزیک دوم متوسطه فصل اول :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
حل المسائل فیزیک هالیدی :: ۱۳٩٠/۸/۸
3 سری نمونه سوال فیزیک دوم دبیرستان قسمت اول :: ۱۳٩٠/۸/٧
مجموعه سوالات آینه ها -- فیزیک اول دبیرستان :: ۱۳٩٠/۸/٤
آزمون فصل اول فیزیک اول متوسطه :: ۱۳٩٠/۸/٤
مبحث نور و آینه ها :: ۱۳٩٠/۸/۳
آموزش فیزیک دوم متوسطه :: ۱۳٩٠/٧/٢٩
سوالات تشریحی و مفهومی اول متوسطه :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
فیزیک پیش دانشگاهی 1 و 2 :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
مجموعه نکات آموزشی فیزیک اول دبیرستان 2 :: ۱۳٩٠/٧/٧
مجموعه نکات آموزشی فیزیک اول دبیرستان :: ۱۳٩٠/٧/٧
نکات امتحانی و مهم فصل چهارم فیزیک 1 :: ۱۳٩٠/٧/٤
طرح همکاری با ما :: ۱۳٩٠/٧/٢
عدم درخواست :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
یک بازی فوق العاده جالب :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
آزمون سراسری سال 1390 :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
ارسالی برای طرح همکاری با ما :: ۱۳٩٠/٥/٤
پاسخ به نظرات دوستان :: ۱۳٩٠/٤/۱۸
آموزش ترمودینامیک :: ۱۳٩٠/۳/۱٥
نمونه سوالات تشریحی :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٦
نمونه سوالات فصل 6 فیزیک دوم متوسطه :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٦
امتحانات هماهنگ کشوری :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
4 سری نمونه سوال فیزیک 2 :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
فیزیک اول متوسطه :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
خلاصه نامه فیزیک 3 :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
سوالات المپیاد فیزیک :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
آمورش فیزیک اول دبیرستان :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
مجموعه تست سوم متوسطه :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
آموزش فیزیک2 :: ۱۳۸٩/۱٢/٥
معرفی دستگاه واندوگراف :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
نمونه سوالات فیزیک اول دبیرستان :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
سوالات امتحانات نهایی :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
فیزیک اول دبیرستان :: ۱۳۸٩/۱٠/۱
سؤالات و کلید اولیه گروههای آزمایشی کنکور 1389 :: ۱۳۸٩/٤/۱٢
خلاصه روابط و فرمول های فصل پنجم فیزیک سوم دبیرستان :: ۱۳۸٩/٤/٥
نمونه سوالات فیزیک 1 و 2 پیش دانشگاهی :: ۱۳۸٩/٤/٥
نمونه سوالات تشریحی پیش دانشگاهی :: ۱۳۸٩/٤/٥
نمونه سوالات تستی ((علوم تجربی)) :: ۱۳۸٩/٤/٥
نمونه سوالات تستی :: ۱۳۸٩/٤/٥
نمونه سوالات تستی :: ۱۳۸٩/٤/٥
مجموعه سوالات فیزیک 1 پیش دانشگاهی :: ۱۳۸٩/٤/٥
نمونه سوالات فیزیک اول دبیرستان :: ۱۳۸٩/٤/٥
نمونه سوالات فیزیک سوم دبیرستان :: ۱۳۸٩/٤/٥
خلاصه روابط و فرمول های فصل چهارم فیزیک سوم دبیرستان :: ۱۳۸٩/٤/٥
نمونه سوالات فیزیک و آزمایشگاه دوم دبیرستان :: ۱۳۸٩/٤/٥
نمونه سوالات فیزیک پیش دانشگاهی :: ۱۳۸٩/۳/٢۸
نمونه سوالات فیزیک اول دبیرستان :: ۱۳۸٩/۳/٢٠
حلاصه روابط و فرمول های فصل سوم فیزیک سوم دبیرستان :: ۱۳۸٩/۳/۱٦
سری اول نمونه سوالات تستی سوم دبیرستان :: ۱۳۸٩/۳/۱۱
نمونه سوالات تستی :: ۱۳۸٩/۳/۱۱
نمونه سوالات امتحانی اول دبیرستان :: ۱۳۸٩/۳/٩
خلاصه روابط و فرمول های فصل دوم((الکتریسیته ساکن)) :: ۱۳۸٩/۳/٦
خلاصه روابط و فرمول های فصل اول (( ترمودینامیک)) :: ۱۳۸٩/۳/٦
نمونه سوالات چهار گزینه ای فصل چهار و پنج :: ۱۳۸٩/٢/٢۳
نمونه سوالات فصل چهار و پنجم فیزیک 3 :: ۱۳۸٩/٢/٢۳
نمونه سوالات فصل چهارم و پنجم فیزیک 3 :: ۱۳۸٩/٢/٢
آموزش فصل دوم فیزیک دوم دبیرستان :: ۱۳۸٩/۱/٢٠
جزوه آموزشی به هم بستن مقاومت ها :: ۱۳۸٩/۱/۱
آموزش فصل اول و دوم فیزیک دوم دبیرستان :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
نمونه سوالات فیزیک اول دبیرستان :: ۱۳۸۸/۱۱/۳
نمونه سوالات تشریحی فیزیک اول دبیرستان :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٥
تست های دشورا ((فیزیک 3)) :: ۱۳۸۸/٩/٢٩
نمونه سوالات ترمودینامیک ((فیزیک سوم دبیرستان)) :: ۱۳۸۸/٩/۱٩
نمونه سوالات خازن ها ((فیزیک سوم دبیرستان)) :: ۱۳۸۸/٩/۱٩
سوالات مهم و امتحانی ویژه دوم دبیرستانی ها :: ۱۳۸۸/٩/۱٥
تست های فیزیک سوم دبیرستان در کنکـــــور :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
نمونه سوالات پایانی و نکته ها ((دوم دبیرستان)) :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
نمونه سوالات جدید فیزیک دوم دبیرستان :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
مجموعه سوالات فیزیک و آزمایشگاه 2 :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
نمونه سوالات فیزیک 1 :: ۱۳۸۸/۸/۱٥
بهترین نمونه سوالات از فیزیک سال اول دبیرستان :: ۱۳۸۸/٦/٢٥
سوالات خرداد فیزیک 2 پیش ریاضی و تجربی :: ۱۳۸۸/٦/٢٥
تست کنکور تجربی و ریاضی از فیزیک 1 پیش :: ۱۳۸۸/٦/٢٥
آشنایی و طرز کار با کولیس (( ویژه کاربر sattar-hoseiny2000 )) :: ۱۳۸۸/٦/۱٥
تبلیغات در فیزیک یار :: ۱۳۸۸/٤/٩
اختلاف پتانسیل :: ۱۳۸۸/٤/٩
به هم بستن خازن :: ۱۳۸۸/٤/٩
معادله حرکت هما هنگ ساده :: ۱۳۸۸/٤/٩
جمع بندی و خلاصه فرمولهای فیزیک 2 :: ۱۳۸۸/٤/٩
جمع بندی و خلاصه فرمولهای فیزیک 1 :: ۱۳۸۸/٤/٩
آشنایی با ریزسنج (Micrometer ) -سال دوم متوسطه :: ۱۳۸۸/٤/۸
 
موضوعات
نويسندگان
آرشيو مطالب
امكانات جانبي