درباره ما
دوستان
آخرين مطالب
صفحات
امكانات جانبي
 

به هم بستن خازن‌ها

الف) خازن‌ها به صورت موازی می‌باشند، در این حالت، اختلاف پتانسیل خازن‌ها با یکدیگر و با مولد برابر است:

و بار مجموعه برابر است با جمع بار تک تک خازن‌ها

ظرفیت معادل خازن‌ها در حالت موازی :

- اگر ظرفیت‌ها یکسان باشد:

(C ظرفیت هر خازن و n تعداد خازن‌ها):

ب) خازن‌ها به صورت متوالی می‌باشند. در این حالت بار خازن‌ها برابر می‌باشند (بار مجموعه خازن‌ها متوالی با بار خازنها برابر است)

و اختلاف پتانسیل مجموعه خازن‌های متوالی، جمع اختلاف پتانسیل تک تک خازن‌ها می‌باشد.

ظرفیت معادل خازن‌ها در حالت متوالی :

 ادامه مطلب را بخوانید

آدرس جدید گروه آموزشی فیزیک یار

www.nwfizicyar.mihanblog.com


به هم بستن خازن‌ها

الف) خازن‌ها به صورت موازی می‌باشند، در این حالت، اختلاف پتانسیل خازن‌ها با یکدیگر و با مولد برابر است:

و بار مجموعه برابر است با جمع بار تک تک خازن‌ها

ظرفیت معادل خازن‌ها در حالت موازی :

- اگر ظرفیت‌ها یکسان باشد:

(C ظرفیت هر خازن و n تعداد خازن‌ها):

ب) خازن‌ها به صورت متوالی می‌باشند. در این حالت بار خازن‌ها برابر می‌باشند (بار مجموعه خازن‌ها متوالی با بار خازنها برابر است)

و اختلاف پتانسیل مجموعه خازن‌های متوالی، جمع اختلاف پتانسیل تک تک خازن‌ها می‌باشد.

ظرفیت معادل خازن‌ها در حالت متوالی :

آدرس جدید گروه آموزشی فیزیک یار

www.nwfizicyar.mihanblog.com
:: برچسب‌ها:
ن : گروه فیزیک یار
ت : ۱۳۸۸/٤/٩
نظرات ()
 
موضوعات
نويسندگان
آرشيو مطالب
امكانات جانبي