درباره ما
دوستان
آخرين مطالب
صفحات
امكانات جانبي
 

1- معادله حرکتی در si به صورت X=T4- 4  میباشد. سرعت متوسط را در 2 ثانیه اول چند متر بر ثانیه است؟0( آزمایشی ریاضی – 84)

  1) 6          2) 8              3) 12            4) 16

 

پاسخ:

چون سرعت متوسط را خواسته پس از V= ∆X/∆t   استفاده میکنیم.

X0=  -4  و           x2= 16 – 4 = 12

 

V= 12-(-4)/2  = 16/2  = 8    m/ s 

   پس گزینه 2 صحیح است . دقت کنید که اگر از x  مشتق بگیرید  در حقیقت سرعت لحظه ای را محاسبه کرده اید  و این پاسخ نمی تواند درست باشد.

 

 

 

2-    تابع مکان- زمان متحرکی به صورت   x= 0.4 t 3+ 0.8 t – 3  میباشد  سرعت این متحرک در لحظه  t= 4  s   چند متر بر ثانیه است؟( آزاد ریاضی-83)

  1) 17             2) 20                          3) 23                     4) 25

 

 پاسخ:

 چون سرعت لحظه ای را خواسته پس از معادله مکان مشتق میگیریم و سپس  t= 4   قرار میدهیم.

V= dx/ dt = 1.2 t2+ 0.8

 

اگر  t=2 

 

v = 1.2 * 16 + 0.8  = 20  m/s 

 

 


3- معادله  سرعت متحرکی در  SI به صورت   v= 2t+4   است مسافتی که متحرک در ثانیه چهارم طی میکند چند متر است؟( سراسری تجربی -82)

1) 10              2) 11                       3) 12                 4) 13

 

 

پاسخ :

ثانیه چهارم یعنی بین  بازه زمانی 3 و 4 در نتیجه با مشتق گیری از  v شتاب a  را بدست می آوریم

 

a = dv/ dt =2                      

و با توجه به فر مول مستقل از زمان v42- v32 =  2a x                     می توانیم در بازه (3و4)  مقدار مسافت  x  را پیدا کنیم :

 

   (12)2 – (10)2 = 4 x        x=( 144- 100)/ 4 = 11 m 

بقیه در ادامه مطلب


4-    اگر سرعت متوسط متحرکی بر مسیر مستقیم در 5 ثانیه اول حرکت برابر 10 m/s  و در 15 ثانیه بعد از آن برابر 30 m/s باشد سرعت متوسط آن در کل مسیر جند m/s  است؟( آزاد ریاضی -83)

1)25                         2) 22.5                3)20                 4) 27.5

 

پاسخ:

سرعت متوسط در 5 ثانیه اول یعنی  v5=(x5-x0)/5    پس  x5-x0=50و

 

 از طرفی بین لحظات 5 و 20 ثانیه( یعنی 15 ثانیه بعدی)  v20=(x20-x5)/ 15 پس x20-x5=45

 

حال با استفاده از این دو معادله جابجایی کلی  یعنی x20-x5را بدست می آوریم و بر زمان کلی 20 ثانیه تقسیم میکنیم:    

      x5-x0=50 

  + x20-x5=450

 

x20   - x0=  500

V=( x20   - x0)/20 = 500/20=25  m/s

پس گزینه 1 صحیح است.

نکته: استفاده از فرمول    v=( v20+v5)/ 2     کاملا اشتباه است

 

 

   5-  معادله مکان متحرکی در SI  به صورت  X= 2t 2- 4t+2 است حابجایی آن در ثانیه اول چند متر است ؟ ( آزمایشی- 84)

       1) صفر      2) 4-       3) 2-        4) 2

 

پاسخ:

چون جابجایی را خواسته یعنی باید x1-x0  را حساب کنیم  که میشود  

   x = ( 2-4+2) – ( 2) = 0-2 = -2

پس گزینه 3 صحیح است

 

نکته:  اگر فقط در فرمول سوال به جای t   عدد یک را قرار بدهیم  مکان متحرک را در ثانیه اول بدست آورده ایم  که با جابجایی متحرک کاملا متفاوت است
:: برچسب‌ها:
ن : گروه فیزیک یار
ت : ۱۳۸۸/٦/٢٥
نظرات ()
 
موضوعات
نويسندگان
آرشيو مطالب
امكانات جانبي