تحلیل آزمون هماهنگ فیزیک

تحلیل نامه فقط برای اعضای

محترم خبرنامه ارسال شده است

توجه داشته باشید که این تحلیل یک انتقاد شخصی است ممکن است فرد دیگری نظر دیگری داشته باشد

/ 2 نظر / 110 بازدید
سینا

مر30بابت جزوه هاااا[خمیازه][خرخون][عجله][کلافه][متفکر][تایید]

امید

سلام دوست عزیز چه طور عضو خبرنامه بشیم؟