سوالات خرداد فیزیک 2 پیش ریاضی و تجربی

1-     منظور از تراز شدت صوت چیست؟   0.5

2-     شدت صوت ناشی از زنگ مدرسه در فاصله 10 متری w/ m2     106    است . 

 الف- شدت صوت در فاصله 100 متری چقدر است؟   0.75

 ب- در فاصله 100 متری تراز شدت صوت را بر حسب دسی بل محاسبه کنید؟  1

3- در یک لوله صوتی با انتهای بسته به طول یک متر  میخواهیم هماهنگ سوم را ایجاد کنیم :

الف – چند شکم در لوله ایجاد میشود؟   0.2

ب- طول موج این هماهنگ را حساب کنید؟    0.75

ج- شکل موج را رسم کنید؟    0.5

4-   الف- اصل بر هم نهی را بیان کنید؟   0.7

ب- دو تفاوت امواج الکترو مغناطیسی و امواج مکانیکی را بنویسید؟   1

5-  آزمایش یانگ را با نور سبز انجام داده ایم . اگر فاصله دو شکاف از هم  a = 12 mm  و فاصله شکافها از پرده

D= 12 m  باشد و فاصله نوار روشن دهم از نوار مرکزی 10 mm  باشد طول موج نور سبز را بدست آورید؟   1

6- اگر آزمایش یانگ را با نور قرمز( ترکیبی از زرد و قرمز) انجام دهیم نوارهای تداخلی چگونه خواهد بود؟   0.5

7-    الف -  دو مورد ناتوانی فیزیک کلاسیک را در تفسیر نتیجه های تجربی فوتو الکتریک بنویسید؟  1

 ب – جسم سیاه چیست؟ آیا اجسام سیاهرنگ نیز جسم سیاه محسوب میشوند چرا؟  1

8 – تابع فلز  روی   ev 4.31  است . هرگاه نوریبر سطحی از روی بتابد فوتو الکترونها مشاهده میشوند : 

 الف- بلند ترین طول موجی که سبب گسیل فوتو الکترونها میشود چقدر است؟   0.5  ب – اگر نوری با طول موج 220 nm  به کار گرفته شود  ولتاژ متوقف کننده چقدر خواهد بود؟   1

9- بلند ترین و کوتاه ترین طول موج رشته لیمان را برای اتم  LI +2    بدست آورید؟ Z = 3 ))    1

10- جاهای خالی را پر کنید :

الف- پروتونها و نوترونها را .................................... مینامند .0.25 

 ب- اتم هیدروژنی که دو نوترون دارد ..................................نامیده میشود.  0.25

11- هسته  دوتریوم یک پروتون و یک نوترون دارد اگر جرم اتمی آن                            باشد .انرژی بستگی دوترونرا بر حسب   Mev  محاسبه کنید؟   1

 آدرس جدید گروه آموزشی فیزیک یار

www.nwfizicyar.mihanblog.com

 

/ 2 نظر / 50 بازدید
سوگند

سلام.ببخشید میخواستم ازتون بخوام سوالات هماهنگ کشوری فیزیک2پیش تجربی بذارین.ممنون میشم.[لبخند]

میتراکشاورزی

سوالات خوبه ولی بهتره پایین سوالات جوابهاروهم بذارید.