امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان

برای دانلود به بخش های زیر توجه کنید

نام رشته-سال امتحان-شماره امتحان

ریاضی خرداد ماه ((شماره یک))

از اینجا دانلود کنید

ریاضی خرداد ماه ((شماره دو))

از اینجا دانلود کنید

ریاضی خرداد ماه ((شماره سه))

از اینجا دانلود کنید

ریاضی شهریور ماه ((شماره چهار))

از اینجا دانلود کنید

ریاضی شهریور ماه ((شماره پنج))

از اینجا دانلود کنید

علوم تجربی خرداد ماه ((شماره شش))

از اینجا دانلود کنید

علوم تجربی شهریور ماه ((شماره هفت))

از اینجا دانلود کنید

آدرس جدید گروه آموزشی فیزیک یار

www.nwfizicyar.mihanblog.com

/ 1 نظر / 6 بازدید
مهدی

لینکها فیلترند